Uchwała nr XIII/125/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 sierpnia 2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wilczu, gm. Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIII/125/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 sierpnia 2019


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wilczu, gm. Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) uchwala się co następuje:


treść uchwały (93kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (4 września 2019, 11:38:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160