Uchwała nr XI/113/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 czerwca 2019w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiegoart. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Uchwała nr XI/113/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 czerwca 2019


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)


metryczka


Opublikował: Aneta Babińska (28 czerwca 2019, 13:26:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237