Uchwała nr XI/108/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 czerwca 2019w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Łąsko Wielkieart. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz 2204 ze zm.) oraz §3 pkt 4 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 147, poz. 2539)

Uchwała nr XI/108/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 czerwca 2019


w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Łąsko Wielkie

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz 2204 ze zm.) oraz §3 pkt 4 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 147, poz. 2539)


metryczka


Opublikował: Aneta Babińska (28 czerwca 2019, 13:02:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141