Uchwała nr IX/85/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 maja 2019w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rokNa podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr IX/85/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 maja 2019


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (6 czerwca 2019, 07:56:24)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (6 czerwca 2019, 07:57:00)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 255