Uchwała nr VII/70/2007Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 kwietnia 2007zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.Na podstwaie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr. 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 184 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832)

Uchwała nr VII/70/2007
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 kwietnia 2007


zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstwaie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr. 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 184 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (17 maja 2007, 12:30:41)

Ostatnia zmiana: Adela Rojek (16 grudnia 2014, 16:09:48)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1381