Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.)
rejestr zmian informacji

dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
Data: 2018-01-10 11:10:03
Autor: Elżbieta Szalska
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »