Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w IV kwartale 2015 r.
rejestr zmian informacji

korekta
Data: 2016-02-11 08:04:41
Autor: Krzysztof Wiaterski
Aktualizacja
Data: 2016-02-10 13:21:31
Autor: Krzysztof Wiaterski
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »