Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 16 (z 16)

Skład, plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej (2006 - 2010)
rejestr zmian informacji

dodano plan pracy na 2010 rok
Data: 2010-02-08 09:37:45
Autor: Maria Klapczyńska
korekta techniczna
Data: 2009-12-22 15:27:07
Autor: Maria Klapczyńska
dodano zmiany w składzie
Data: 2009-12-22 14:59:37
Autor: Maria Klapczyńska
korekta techniczna
Data: 2009-12-22 14:52:42
Autor: Maria Klapczyńska
korekta techniczna
Data: 2009-03-13 14:38:44
Autor: Maria Klapczyńska
zmieniono skład
Data: 2009-02-26 08:15:59
Autor: Maria Klapczyńska
dodano plan pracy na 2009 r
Data: 2009-01-08 12:01:48
Autor: Maria Klapczyńska
korekta techniczna
Data: 2008-04-02 15:00:15
Autor: Maria Klapczyńska
dodano plan pracy na 2008 rok
Data: 2008-01-04 11:48:11
Autor: Maria Klapczyńska
poprawiono układ graficzny
Data: 2007-09-10 10:18:38
Autor: Adela Rojek
zmieniono układ graficzny
Data: 2007-09-10 10:11:28
Autor: Adela Rojek
dodano sprawozdanie z pracy rady
Data: 2007-09-10 10:10:50
Autor: Adela Rojek
uzupełniono informacje
Data: 2007-05-11 11:21:35
Autor: Adela Rojek
Dodano plan pracy Komisji
Data: 2007-01-08 14:22:11
Autor: Adela Rojek
Dodano pozycję.
Data: 2006-12-21 09:40:39
Autor: Adela Rojek
Poprawiono wielkość czcionki
Data: 2006-12-07 14:06:40
Autor: Adela Rojek
Zmiany o pozycjach 1 - 16 (z 16)

powrót do informacji »