Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 50 (z 50)zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Sprzedajacy-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg
nr sprawy: ZP.233.2.2015
wartość: Szacunkowa wartość rynkowa
termin składania ofert: 25 marca 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla placówek oświatowych Gminy Koronowo

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.13.2015.VIII
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 marca 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono zestawienie ofert 

zamówienie na:

Dowóz uczniów na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - I TURA 2015

zamawiający: Miejko-gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.15.VIII.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 16 marca 2015  10:00
wynik postępowania: Zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - Salno

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.3.2015
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 9 marca 2015  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Sprzedający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg
nr sprawy: ZP.233.1.2015
wartość: Szacunkowa wartość rynkowa (50%)
termin składania ofert: 4 marca 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w projekcie Wrota Sukcesu - II postępowanie

zamawiający: Miejko-gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.VIII.2015/9.1.2
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 6 lutego 2015  08:45
wynik postępowania: zamieszczono poniżej w pliku pdf 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek nie dostarczonych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.1.2015
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2015  09:00
wynik postępowania: Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektu pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie- uzbrojenie w infrastrukturę techniczną – I etap”

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPR.271.4.2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 stycznia 2015  14:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.1.2015
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 19 stycznia 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Sprzedajacy-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg
nr sprawy: WF.233.6.2014
wartość: Szacunkowa wartość rynkowa
termin składania ofert: 8 stycznia 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 50 (z 50)