Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 47) starsze przetargi »zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na renowację budynku Ratusza w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.8.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na rekonstrukcję i przebudowę budynku Synagogi w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.7.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kasprzaka i Podgórnej w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.6.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów.  

zamówienie na:

Przeprowadzenie żywej lekcji historii pn. „Dawne rzemiosła wiejskie” w ramach projektu „Wrota Sukcesu”

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.9.2014.VIII/9.1.2
wartość: pon. 30.000 EURO NETTO
termin składania ofert: 27 maja 2014  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Wrota Sukcesu”

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.8.2014.VIII/9.1.2
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 26 maja 2014  08:45
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przeprowadzenie wykładów z zakresu produkcji ekologicznej w ramach projektu „Wrota Sukcesu”

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.5.2014.VIII/9.1.2
wartość: pon. 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 maja 2014  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu umiejętności interpersonalnych w ramach projektu „Wrota Sukcesu”

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.6.2014.VIII/9.1.2
wartość: pon. 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 maja 2014  09:00
wynik postępowania: zamieszczono ponizej 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów z animatorem muzycznym w ramach projektu „Wrota Sukcesu”

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.7.2014.VIII/9.1.2
wartość: pon. 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 maja 2014  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego: Autobus CBY4J41, Autobus CBYNC85, Star BYB867D, Walec, Jelcz BYB886D, Ciągnik BYN497H, Ciągnik BYN513H

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: WF.233.4.2014
wartość: Szacunkowa wartość rynkowa
termin składania ofert: 14 maja 2014  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

DOSTAWA - ZAKUP UŻYWANEGO CIĄGNIKA

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WF.261.5.2014
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 16 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ścieżek edukacyjnych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie „Wrota Sukcesu”

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.2.2014.VIII/9.1.2
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 16 kwietnia 2014  08:45
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano w dziale "Rozstrzygnięcia przetargów" 

zamówienie na:

Dostawa dzienników zajęć w ramach projektu „Wrota Sukcesu”

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.4.2014.VIII/9.1.2
wartość: pon. 14.000 euro netto
termin składania ofert: 16 kwietnia 2014  08:30
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu „Wrota Sukcesu”

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.3.2014.VIII/9.1.2
wartość: pon. 14.000 EURO netto
termin składania ofert: 15 kwietnia 2014  14:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania byłej szkoły w Łąsku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania komunalne) i świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz rozbudowa o pomieszczenia mieszkalne

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.4.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 14 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na dostawę kamienia kolejowego.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.5.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyniku postępowania umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów 

zamówienie na:

USŁUGI W ZAKRESIE TECHNICZNEJ I FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITORINGIEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WF.261.4.2014
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 2 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony pn. Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.3.2014
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyniku postępowania umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.2.2014
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 25 marca 2014  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyniku postępowania dodano w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej, grysów bazaltowych oraz masy na zimno pakowanej w workach.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WF.261.3.2014
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 6 marca 2014  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 47) starsze przetargi »