Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 48) starsze przetargi »zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na: Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie Zadanie 2 - Przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.19.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 17 września 2013  09:00
wynik postępowania: informację umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów 

zamówienie na:

Dostawę paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/09/13
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 września 2013  08:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w obrębie geodezyjnym: Gogolin (cz. dz. nr. 75, Salno (dz. Nr 93/1, dz. nr 93/2

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.18.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 3 września 2013  09:00
wynik postępowania: informację umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Rekonstrukcja otworu wiertniczego nr 2 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia w Witoldowie dz. 68/1, gmina Koronowo, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/08/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 29 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg na: Zadanie 1 - Przebudowę nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie. Zadanie 2 - Przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.11.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2013  09:00
wynik postępowania: informację o unieważnieniu postępowania umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane-remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.16.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2013  09:00
wynik postępowania: Informację umoeszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów 

zamówienie na:

Sprzedaż: autobus, przyczepy, cysterna

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: NZ/12/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 21 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.14.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2013  09:00
wynik postępowania: umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieigraniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.13.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2013  09:00
wynik postępowania: umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane - remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.12.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2013  09:00
wynik postępowania: Informację o unieważnieniu przetargu umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.9.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 10 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.5.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 1 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: Informację o rozstrzygnięciu umieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy koagulantu - siarczanu żelazawego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/06/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 26 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.10.2013
wartość: Poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2013  09:00
wynik postępowania: zamieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.4.2013
wartość: Powyżej 200.000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2013  09:00
wynik postępowania: informację o unieważnieniu postępowania umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na powierzchniowe utwardzenie dróg.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.8.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2013  09:00
wynik postępowania: ZAMIESZCZONO W ZAKŁADCE ROZSTZRYGNIĘCIA PRZETARGÓW 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na budowę sieci widociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie - Pieczyskach.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.7.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2013  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 150.385,00 złotych, przewidując konieczność zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Jednakże cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. Burmistrz Koronowa  

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego budynku Ratusza w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.272.6.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2013  09:00
wynik postępowania: umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy wodomierzy

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/05/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 4 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 48) starsze przetargi »