Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 35 (z 35)zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Podziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.7.2012.VIII
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 lipca 2012  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP 271.2.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 3 lipca 2012  09:00
wynik postępowania: Umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów.  

zamówienie na:

Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVIII/526/10, Nr LIV/588/10, Nr XVI/135/11, Nr LI/561/10, Nr LIV/591/10, Nr XVI/137/11, Nr LI/562/10, Nr LIV/592/10, Nr LI/563/10, Nr LIV/593/10, Nr LI/565/10, Nr LIV/595/10

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR.ZP.271.8.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 3 lipca 2012  09:00
wynik postępowania: Umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów  

zamówienie na:

Sprzedaż Jelcza 3 W 642, Autobus Jelcz CBY4K79, Autobusu Jelcz CBYY425

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: NZ/07/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 28 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

renowację budynku Synagogi w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.7.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro.
termin składania ofert: 20 czerwca 2012  09:00
wynik postępowania: Umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów 

zamówienie na:

USŁUGI W ZAKRESIE TECHNICZNEJ I FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITORINGIEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/04/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 14 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

na zorganizowanie 1. Kursów zawodowych 80530000-8, 2. Warsztatów terapeutycznych 80510000-2, 3. Wsparcia asystenta rodziny 85312300-2, 4. Sfinansowania podwyższenia wykształcenia 80200000-6, 5. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej 80570000-0, 6. Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym 79952000-2, 7. Integracyjnego wyjazdu do kina - działanie o charakterze środowiskowym 92000000-1, 8. Integracyjnej wycieczki do Trójmiasta - działanie o charakterze środowiskowym 92000000-1.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.251.5.2012
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 8 czerwca 2012  11:00
wynik postępowania: dodano poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż koparko-ładowarki CASE 580K, Jelcza 3 W 642, Stara 200, Autobus Jelcz CBY4K79, Autobusu Jelcz CBYY425

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: NZ/06/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 5 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

demontaż, transport, utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP 271.6.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2012  09:00
wynik postępowania: umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno gm. Koronowo.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.5.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 9 maja 2012  09:00
wynik postępowania: umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

wykonanie bieżących usług geodezyjnych dla Gminy Koronowo w roku 2012

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.4.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2012  09:00
wynik postępowania: zamieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów 

zamówienie na:

Na świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetargu nieograniczonego
nr sprawy: MGOSiR/TA.341-1/12
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 13 kwietnia 2012  12:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej 2, Bukowej 4, Bukowej 8 w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/03/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 28 marca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiały wod-kan

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/01/12
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 22 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 9 lutego 2012  09:00
wynik postępowania: zamieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 35 (z 35)