Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 36 (z 36)zamówienie na:

Kruszenie kamienia polnego i gruzu betonowego zmagazynowanego na terenie sołectw w obrębie gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP 341-7/10
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2010  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR- ZP 341-6/10
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2010  09:00
wynik postępowania: załączono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów wod-kan

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/06/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 29 czerwca 2010  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Koronowo w okresie od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KR.340-3/10
wartość: poniżej 125.000 euro
termin składania ofert: 21 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

dostawa szczepionek

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/2010
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art 11 ust. 8 PZp
termin składania ofert: 17 czerwca 2010  12:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Zorganizowanie: 1.Kursów zawodowych 2.Warsztatów terapeutycznych 3.Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej 4.Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym .

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KR.340-2/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 17 czerwca 2010  11:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy pomp głębinowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/05/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 9 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Robory budowlane- budowa nawierzchni sztucznej trawy w miejscu istniejącego kortu tenisa ziemnego przy hali sportowo-widowiskowej z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGOSiR/TA.341-2/10
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 7 czerwca 2010  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska 3 w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP 341-5/10
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2010  09:00
wynik postępowania: Załączono poniżej.  

zamówienie na:

Docieplenie ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wolności 9 w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/03/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 29 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Docieplenie ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wolności 3 w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/02/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 27 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP 341-2/10
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2010  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej. 

zamówienie na:

Na świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wąskotorowa 4 w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGOSiR/TA.341-1
wartość: poniżej kwoty 193 000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) informujemy, że w prowadzonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe J.A.G Sp z o.o., ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz.Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 61.664,00 zł brutto. _____________________________________________  

zamówienie na:

„Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach działania 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/ZP/2010
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 7 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KONOPNICKIEJ 1 W KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/01/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 9 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

REMONT I WZMOCNIENIE STROPU STACJI UZDATNIANIA WODY W WISKITNIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/22/09
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 21 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 36 (z 36)