Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 31 (z 31)zamówienie na:

wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na realizację budowy hali sportowo-widowiskowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 23 marca 2007  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na realizację budowy hali sportowo-widowiskowej w Koronowie w wysokości 1.100.000,00 zł, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 13, 85-950 Bydgoszcz. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najniższą cenę, tj. 125.524,12 zł brutto  

zamówienie na:

Zakup śmieciarki do wywozu nieczystości stałych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup śmieciarki do wywozu nieczystości stałych, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko - Serwis Sp. z o.o., ul, Szczepanowska 21, 32-800 Brzesko. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawierała najkorzystniejsze warunki, tj. cena brutto: 134 200 zł okres gwarancji: zabudowa 12 miesięcy, podwozie 3 miesiące liczba rat: 4 równe nieoprocentowane raty miesięczne 

zamówienie na:

wykonanie dokumentacji projektowo- przedmiarowej budowy oświetlenia ulicznego na: Zadanie I - osiedlu mieszkaniowym "Za Pilawą " Zadanie II - osiedlu domów jednorodzinnych "Samociążek"

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2007  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY oraz O OFERCIE ODRZUCONEJ Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy oświetlenia ulicznego na : Zadanie I – osiedlu mieszkaniowym „Za Pilawą” w Koronowie Zadanie II – osiedlu domów jednorodzinnych „Samociążek”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych zadań : Zadanie I oraz Zadanie II - oferty złożonej przez Wykonawcę – Zespoły Inżynierskie „HANIRO” z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z SIWZ oraz zawierała najniższą cenę, tj. Zadanie I – 14.142,00 zł brutto Zadanie II – 11.224,00 zł brutto Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następującego Wykonawcy: Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek – z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz. Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z faktem, iż zaoferowany w ofercie 12- miesięczny okres rękojmi na przedmiot zamówienia jest niezgodny z 24 miesięcznym okresem rękojmi wyznaczonym w siwz - projekcie umowy.  

zamówienie na:

Zakup tarcicy

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup tarcicy, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Tartak Usługowy Janusz Przybył, ul. Tucholska 24a 86-010 Koronowo. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najniższe ceny brutto, tj. Krawędziak 10x10 - 1m3 -775 zł Tarcica mokra nieobrzynana 25 mm - 1m3 - 600 zł Tarcica mokra nieobrzynana 32 mm - 1m3 - 740 zł Tarcica mokra obrzynana 32 mm - 1m3 - 765 zł Tarcica mokra nieobrzynana 50 mm - 1m3 - 755 zł Tarcica mokra nieobrzynana 63 mm - 1m3 - 755 zł 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Hurtownia Materiałów Budowlanych Andrzej Szczerba, ul. Dworcowa 4 86-010 Koronowo. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najniższe ceny brutto, tj. Cement - tona - 390,40 zł Wapno - tona - 385,20 zł Gips - szpachlowy - tona - 836,90 zł Gips budowlany - tona - 469,70 zł Farby - litr - 1,82 zł Kleje - litr - 0,43 zł Materiały ścierne - papier - szt. - 0,24 zł Materiały ścierne - siatka - szt. - 0,48 zł Papa - m2 - 3,35 zł Lepik na zimno - kg - 2,56 zł Lepik na ciepło - kg - 1,91 zł Skrzydła drzwiowe - szt - 98,90 zł  

zamówienie na:

sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,4

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: rokowania w sprawie sprzedaży
nr sprawy:
wartość: 1200,00
termin składania ofert: 12 marca 2007  12:00
wynik postępowania: nie rozstrzygnięto z powodu braku ofert 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego TUSZYNY w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 9 marca 2007  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY oraz O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego TUSZYNY w Koronowie, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Zakład Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 28, 85-039 Bydgoszcz. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najniższą cenę, tj. 19.886,00 zł brutto Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców: 1) Oferta Wykonawcy – firmy PROCOROL Paweł Urbański Sp. j. z siedzibą w Janikowie przy ul. Gnieźnieńskiej 67/69, 62-006 Kobylnica. Przedmiotowa oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. - w związku z faktem, iż zaoferowany w ofercie 6- miesięczny okres rękojmi na przedmiot zamówienia jest niezgodny z okresem rękojmi wyznaczonym w siwz - projekcie umowy. 2) Oferta Wykonawcy – Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak ul. Kopernika 6/47 86-200 Chełmno. Przedmiotowa oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. - w związku z faktem, iż zaoferowany w ofercie 12- miesięczny okres rękojmi na przedmiot zamówienia jest niezgodny z okresem rękojmi wyznaczonym w siwz - projekcie umowy.  

zamówienie na:

remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Koronowo.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 8 marca 2007  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Koronowo w 2007 r., Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Nakle przy ul. Pocztowej 3/9, 89-100 Nakło. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych i ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedstawia korzystną cenę , tj. : 373,93 zł brutto Ceny ofertowe :za wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za 1 m2 zł brutto : a) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno - bitumiczną i mechanicznym obcięciem krawędzi. - wyboje o głębokości : Cena ofertowa zł brutto 1. - do 3,0 cm 17,08 2. - do 4,0 cm 42,70 3. - do 5,0 cm 53,68 4. - do 6,0 cm 54,90 5. - do 7,0 cm 56,12 6. - do 8,0 cm 57,34 b) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem twardym - wyboje o głębokości : Cena ofertowa zł brutto 1. - do 1,0 cm 8,54 2. - do 1,5 cm 10,98 3. - do 2,0 cm 15,25 4. - do 3,0 cm 18,30 5. - do 4,0cm 19,52 c) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem twardym- z naruszeniem podbudowy Cena ofertowa zł brutto 1. -pow, 4,0 cm 19,52 RAZEM a + b + c 373,93 zł brutto  

zamówienie na:

dostawę paliw dla gminnych jednostek OSP na terenie gminy Koronowo w roku 2007.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 6000 euro
termin składania ofert: 5 marca 2007  09:00
wynik postępowania: INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Koronowo 2007-03-08 Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę paliw dla jednostek OSP Koronowo na terenie gminy Koronowo Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru ofert złożonej przez "NAFTPOL" S.J. Anna i Arkadiusz Zwiewka ul. Leśna5, 86-010 Koronowo Cena oferty : L.p. Rodzaj Paliwa Cena za 1 litr/kg 1. Etylina Pb 95 3,89 2. Olej napędowy 3,54 3. Olej silnikowy Selektol 8,50 4. Olej silnikowy Mixol 8,50 5. Olej przekładniowy Hipol 8,20 6. Olej silnikowy Superol 8,00 7. Olej hydrauliczny Boxol 8,80 8. Płyn hamulcowy DA 1 15,00 9. Płyn hamulcowy R 3 16,00 10. Smar stały 8,00 11. Płyn do chłodnic 5,20  

zamówienie na:

sprzedaż samochodu osobowego

zamawiający: MGOPs w Koronowie
tryb zamówienia: Ofertowy przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 1200,00 zł.
termin składania ofert: 31 stycznia 2007  12:00
wynik postępowania: przetargu nie rozstrzygnięto 

zamówienie na:

przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego tereniu miasta i gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2007  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1,86-010 Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – AWJ Wojciech Jaworski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bukowej 9/6, 85-625 Bydgoszcz. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy jest zgodna z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), spełnia wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedstawia korzystną cenę, tj. 389,18 zł brutto . Ceny składowe ceny ofertowej wynoszą: - cena za przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy - 206,18 zł brutto, - cena ofertowa za przygotowanie projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 183,00 zł brutto.  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 31 (z 31)