Przetargi rozstrzygnięte z 2006 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 39 (z 39)zamówienie na:

Dostawa węgla do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2006/2007

zamawiający: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 8 września 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2006/2007, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: Składnica Artykułów Masowych WĘGLOPASZ spółka jawna Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 114.708,00 zł brutto.  

zamówienie na:

BUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYŻOWEJ I UL. WODNEJ W KORONOWIE

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 euro
termin składania ofert: 4 września 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Krzyżowej i Wodnej w Koronowie, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę – WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z siwz oraz zawierała najniższą cenę, tj 714.954,63 zł brutto.  

zamówienie na:

budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej osiedle mieszkaniowe 1000 lecia i ul. Okrężną w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2006
wynik postępowania: IPR-ZP 341-22/06 Koronowo 2006-09-04 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej osiedle mieszkaniowe 1000-lecia i ul. Okrężną w Koronowie, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę –WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie przy ul. Nadrzecznej 24. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania wynikające z specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera najniższą cenę, tj. 1.490.888,18 zł brutto. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy – Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz z siedzibą w Złotowie przy ul. Sosnowej 4 . Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z faktem, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - kosztorysu ofertowego : - w poz. 14 kosztorysu ofertowego - Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiórką ścian wykopów pod komory, studzienki itp. o głębokości do 3,0 m na sieciach zewnętrzych w gruntach suchych kategorii I-IV - jest 636,6 m2 , winno być 636,4 m2. - w poz. 94 kosztorysu ofertowego – Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m, o wymiarach fundamentu 0,20x0,80m – jest 450 m, winno być 240 m. Podstawa prawna – art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 29 stycznia 2004 r. Nr. 19, poz. 177 ze zm.)  

zamówienie na:

rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim gm. Koronowo, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – firmę „KORBUD” Józef Korczak z siedzibą w Koronowie przy ul. Przemysłowej 9, 86-010 Koronowo. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 91.670,45 zł brutto.  

zamówienie na:

Usługi zduńskie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z siedzibą przy ul. Al. Wolności 4, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi zduńskie Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany Kominki - Piece Krzysztof Mruk. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę za usługi tj.: - Przestawienie pieca do 0,7m3 - 856,00 zł brutto - Przestawienie pieca do 1m3 - 1177,00 zł brutto - Przestawienie pieca ponad 1m3 - 1391,00 zł brutto - Wykonanie pieca do 0,74m3 - 1016,50 zł brutto - Wykonanie pieca do 0,84m3 - 1177,00 zł brutto - Wykonanie pieca do 0,95m3 - 1284,00 zł brutto - Wykonanie pieca do 1,14m3 - 1391,00 zł brutto - Wykonanie pieca do 1,27m3 - 1498,00 zł brutto 

zamówienie na:

Remont i docieplenie dachu budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowie

zamawiający: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowie Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: Zakład Ogólnobudowlany, Marek Matejski ul. B. Czecha 3/39, 85-794 Bydgoszcz Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 49.539,33 zł brutto. 

zamówienie na:

opracowanie kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej w południowo-zachodniej części gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zadanie I - wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej Wtelno-Gościeradz-Koronowo. Zadanie II - wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości Okole, Stopka, Stary Dwór, Bieskowo. Zadanie III - opracowanie koncepcji kompleksowego skanalizowania gminy Koronowo (uregulowania gospodarki ściekowej). Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” s.c. Marcin Grzelczyk & Piotr Szefler z siedzibą w Toruniu przy ul. Tramwajowej 12 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 165.737,00 zł brutto. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców: Oferta Wykonawcy – spółki PROCOROL z siedzibą w Janikowie ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica . Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z faktem, że: 1/ oferta została podpisana przez osobę nieuprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki PROCOROL Zgodnie z zapisami działu 2, rubryka 1 rejestru sądowego załączonego do oferty do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są samodzielnie jej wspólnicy – Pan Paweł Urbański i Pan Michał Urbański 2/ terminy realizacji wskazane przez Wykonawcę w ofercie są niezgodne z zapisami siwz.  

zamówienie na:

przebudowę budynku socjalnego na stadionie VICTORII w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000
termin składania ofert: 2 sierpnia 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku socjalnego na stadionie VICTORII w Koronowie, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę – firmę „KORBUD” Józef Korczak z siedzibą w Koronowie przy ul. Przemysłowej 9, 86-010 Koronowo. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 301.930,88 zł brutto.  

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia i pieszojezdni na ulicy Kwiatowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 25 lipca 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo - przedmiarowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz pieszojezdni na ul. Kwiatowej w Koronowie Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. B. Krzywoustego 17/9. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 32.818,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Dostawy materiałów stalowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel.(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2006
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy materiałów stalowych" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: "DOM-BUD" Zygmunt Brzozowski ul. Krzyżowa 6 86-010 Koronowo, za cenę łączną brutto 441,95 PLN. 

zamówienie na:

na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na realizację budowy pieszo jezdni w Pieczyskach.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2006
wynik postępowania: Gmina Koronowo informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na realizację budowy pieszo jezdni w Pieczyskach wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożył Bank Spółdzielczy w Koronowie Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo. Cena ofertowa : 57.625,02 zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedstawia korzystną cenę.  

zamówienie na:

Dostawę materiałów betonowo-drogowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel.(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2006
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę materiałów betonowo-drogowych jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: PBMiPB KAMAL sp. z o.o. ul. Fordońska 168a, 85-766 Bydgoszcz, za cenę brutto: 183,74 zł 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel.(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2006
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywne dostawy materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez F.H.U. „KOLANKO-BIS” Jerzy Papierski ul. Kajakowa 7 86-010 Koronowo za cenę brutto: 17 876,22 zł 

zamówienie na:

Usługi kominiarskie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 25 maja 2006
wynik postępowania: ZGKiM w Koronowie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na usługi kominiarskie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Kominiarski – Zygmunt Kolasa, ul. Dworcowa 28/3, 86-010 Koronowo za cenę: 1. Czyszczenie i udrażnianie przewodów kominowych - czyszczenie i udrażnianie przewodów kominowych dymowych (4 x w roku) - cena netto za każdy czyszczony przewód kominowy 3,00 zł - cena brutto za każdy czyszczony przewód kominowy 3,66 zł w tym należny podatek VAT 22 % - czyszczenie i udrażnianie przewodów kominowych wentylacyjnych (1 x w roku) - cena netto za każdy czyszczony przewód kominowy 3,00 zł - cena brutto za każdy czyszczony przewód kominowy 3,66 zł w tym należny podatek VAT 22 % 2. Okresowe kontrole przewodów kominowych – jeden raz w roku - jeden kontrolowany przewód kominowy: dymowy, spalinowy oraz wentylacyjny - cena netto 2,00 zł - cena brutto 2,44 zł w tym należny podatek VAT 22 % - jedno kontrolowane podłączenie kominowe cena netto 0,50 zł cena brutto 0,61 zł w tym należny podatek VAT 22 % 

zamówienie na:

dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,ul Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel.(fax) 0523822562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2006
wynik postępowania: ZGKiM w Koronowie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: zadanie nr 1 - TRANSTECH Maria Helm, Michał Helm, ul. Grunwaldzka 207-209, 85-451 Bydgoszcz za cenę: 45.687,15zł zadanie nr 2 - P.H.U. ERZET, ul. Żeglarska 38, 85-529 Bydgoszcz za cenę: 13.187zł zadanie nr 3 - GRENE Sp. z o.o., ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz za cenę: 15.411,35zł 

zamówienie na:

dostawę mieszaczy wodno-powietrznych szt 2 oraz filtrów ciśnieniowych pionowych szt 2

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel. (fax) 0523822562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60,000 euro
termin składania ofert: 13 lutego 2006
wynik postępowania: ZGKiM w Koronowie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mieszaczy wodno-powietrznych oraz filtrów ciśnieniowych pionowych jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOTŁOREMBUD", ul. Ołowiana 13, 85-461 Bydgoszcz za cenę: *cena brutto za 2 mieszacze plus cena brutto za 2 filtry = 36.966 zł 

zamówienie na:

usługi wywozu odpadów komunalnych oraz dzierżawę pojemnikow do gromadzenia odpadów, kod CPV: 60123000-6

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, ul. Al. Wolności 4, 86 - 010 Koronowo, tel fax 0523822562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 8 lutego 2006
wynik postępowania: AUTOPOL SERVICE ul. Nakielska 205, 85-391 Bydgoszcz za cenę: 1. Jeden kurs na trasie Koronowo - Bladowo - Koronowo cena: 479,36 zł 2. Miesięczna dzierżawa dwóch pojemników o pojemności 10 ton każdy cena: 610,00 zł 

zamówienie na:

sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na terenie gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 6 lutego 2006
wynik postępowania: Gmina Koronowo informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na terenie gminy Koronowo w roku 2006 wybrała do realizacji poszczególnych zadań zamówienia oferty, które złożyły następujące firmy : Zadania : 2, 3, 6, 10 - firma IMMOBILIA, mgr inż. Joanna Grzesiak ul. Kościuszki 3/4 85- 079 Bydgoszcz Zadania : 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 – Biuro Projektowo-Usługowe ‘’UNITA’’ Ryszard Urbaniak ul. M. Skłodowskiej-Curie 92/46 85-733 Bydgoszcz Ceny ofertowe: Zadanie 1 - 1 działka 500,00 zł 2-5 działek 750,00 zł 6 działek i powyżej 1000,00 zł Zadanie 2 - 1 działka 610,00 zł 2-6 działek 1.220,00 zł 7 działek i powyżej 1.220,00 zł Zadanie 3 - 1-5 działek 671,00 zł 6-10 działek 976,00 zł 11 działek i powyżej 1.464,00 zł Zadanie 4 - 1 działka 300,00 zł 2-5 działek 450,00 zł 6 działek i powyżej 600,00 zł Zadanie 5 - 1 działka 300,00 zł 2-5 działek 450,00 zł 6 działek i powyżej 600,00 zł Zadanie 6 - 1-5 działek 353,80 zł Zadanie 7 - 1 działka 300,00 zł 2-5 działek 450,00 zł powyżej 6 działek 600,00 zł Zadanie 8 - 1-5 lokali 500,00 zł 6 i więcej lokali 1.000,00 zł Zadanie 9 - 1 lokal 600,00 zł 2-5 lokali 900,00 zł 6 i więcej lokali 1.200,00 zł Zadanie 10 - 671,00 zł Zadanie 11 - 600,00 zł Zadanie 12 - 1 działka 300,00 zł 2-5 działek 450,00 zł powyżej 6 działek 600,00 zł  

zamówienie na:

świadczenie usług remontowo - regeneracyjnych pomp ściekowych, pomp głębinowych produkcji HYDRO - VACUUM i GRUNDFOS oraz mieszadeł FLYGT 4630.410 kod CPV: 50500000-0

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, ul. Al. Wolności 4, 86 - 010 Koronowo, tel fax 0523822562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 30 stycznia 2006
wynik postępowania: Zakład Elektromechaniki Aparatury Niskiego Napięcia "ROTOR", ul. Konfekcyjna 20, 87-100 Toruń za cenę: Zadanie nr 1-remonty pomp ściekowych cena; 48,80 gwarancja na uzwojenie: 60 miesięcy gwarancja na pozostałe elementy: 12 miesięcy Zadanie nr 2-remonty pomp głębinowych cena: 48,80 gwarancja bezawaryjnej pracy pomp: 6 miesięcy Zdanie nr 3-remonty mieszadeł cena: 48,80 gwarancja bezawaryjnej pracy pomp: 12 miesięcy 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 39 (z 39)