Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.6.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 8 kwietnia 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/437703 

zamówienie na:

Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.7.2021
wartość: poniżej progow unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 31 marca 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/435719 

zamówienie na:

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Koronowo w 2021 roku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.5.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 18 marca 2021  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/433568 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie toru rowerowego przy hali widowiskowo – sportowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP. 271.1.4.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 18 marca 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/430908 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.3.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 26 lutego 2021  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/425886 

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2021

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
nr sprawy: MGZE.271.2.2021
wartość: pow. 130 000
termin składania ofert: 17 lutego 2021  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)