Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »zamówienie na:

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP/2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP/2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawę paliw płynnych

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP/2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Transport odpadów komunalnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.28.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic w miejscowości Tryszczyn

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.27.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Dostawa urządzeń fitness, w ramach: Część I – Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce Część II – Zakup urządzeń na plac zabaw w Nowym Dworze

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.26.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 27 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: Umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Zadanie 1 – Dostawa i montaż urządzeń do strefy fitness w sołectwie Morzewiec Zadanie 2 – Zagospodarowanie terenu wraz ze strefą fitness przy świetlicy wiejskiej w Morzewcu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.25.2020
wartość: poniżek 5.350.000 euro
termin składania ofert: 16 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: Umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu śmieciarka dwukomorowa

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.24.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 6 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Remont nawierzchni dróg gminnych w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.21.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 4 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: Umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Dostawa zamiatarki drogowej na podwoziu samochodu ciężarowego

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.23.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 3 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: Umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie toru rowerowego przy hali widowiskowo – sportowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.22.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 27 października 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej  

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Ulepszenie nawierzchni dróg gminnych polegające na wykonaniu zjazdów oraz dojść do posesji na OM Kotomierska przy ulicach: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Słoneczna oraz Pochmurna w miejscowości Koronowo oraz przy ul. Kościelnej w miejscowości Mąkowarsko

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.20.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 14 października 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Budowa ulicy Sportowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.19.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 8 października 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska – V etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.18.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 6 października 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowych laptopów

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.25.2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 11 września 2020  09:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: BIUINF Sp. z o.o., ul. Kaszubska 17/D, 85-048 Bydgoszcz. Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert: cena - 60%, okres gwarancji jakości - 20%, karta sieciowa - 20% 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Przebudowa ulicy Spacerowej i ulicy Objazdowej na OM Samociążek w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.17.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 7 września 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej  

zamówienie na:

Remont stropodachu budynku OSP w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.26.2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 2 września 2020  09:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: KK-Dach Firma Usługowo - Handlowa Dariusz Kowalski, ul. Aleje Wolności 1, 86-010 Koronowo 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn.Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach oraz budowa placu zabaw we Wtelnie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.16.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.23.2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg gminnych, w tym: Zadanie 1 – Wykonanie projektu ulicy Sienkiewicza w Koronowie Zadanie 2 – Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu Zadanie 3 – Wykonanie projektu drogi gminnej w Salnie od posesji nr 10 do posesji nr 21 Zadanie 4 – Wykonanie projektu budowy drogi Więzowno – Bytkowice Zadanie 5 – Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki Zadanie 6 – Wykonanie projektu ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej w Koronowie Zadanie 7 – Wykonanie projektu drogi gminnej w Samociążku ul. Nad Kanałem Zadanie 8 – Przebudowa drogi gminnej do Kadzionki – II etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.15.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »