Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

Dostawę paliw płynnych

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: 2/ZP/2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

„Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie”.

zamawiający: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
tryb zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy: TA.261.3.2019
wartość: WARTOŚĆ NIEPRZEKRACZAJĄCA 30 000 EURO
termin składania ofert: 27 listopada 2019  09:30
wynik postępowania: Zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Przebudowa ulicy Kościelnej w Mąkowarsku.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.4.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Przebudowa drogi gminnej Glinki - Cierplewo.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.3.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa pojazdu specjalnego sanitarnego - ambulansu drogowego

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/ZP/2019
wartość: poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 2 października 2019  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na dz. nr 104/18 w Okolu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.11.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 września 2019  09:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Pracownia Projektowo - Inwestycyjna INŻYNIERIA SANITARNA mgr inż. Sławomir Maruszak, ul. Rynek 25,86-200 Chełmno 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Igrzyskowa w Samociążku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.9.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 27 września 2019  09:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano wykonawcę: Pracownia Projektowa EMDROG Tomasz Wiese, ul. Gabrieli Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Mąkowarsko - Dziedzinek

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.7.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 września 2019  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej umieszczono na platformie zakupowej  

zamówienie na:

Pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych podczas realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór – Bytkowice

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.8.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 września 2019  09:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowe JCK Jacek Nowicki, ul. Pomianowskiego 47, 86-010 Koronowo 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.1.2019
wartość: powyżej 50.000 złotych a poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 16 września 2019  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono na platformie zakupowej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Przebudowa drogi gminnej Mąkowarsko – Dziedzinek

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.6.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 23 sierpnia 2019  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: szacowanie wartości zamówienia
nr sprawy: ZP..271.2.1.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2019  14:00
wynik postępowania: wpłynęły oferty, które posłużą do oszacowania wartości zamówienia 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór - Bytkowice

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.4.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało”

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.2019/EFS
wartość: pow. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 29 lipca 2019  12:30
wynik postępowania: dodano poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Jaworowa w Tryszczynie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.7.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 19 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Budowa otwartej strefy aktywności w Mąkowarsku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.24.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 19 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/240196 

zamówienie na:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Koronowo oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.2.2019
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi przez specjalistę psychologa oraz dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – w tym z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami autystycznymi oraz zaburzeniami funkcji organizmu przez psychologa, pedagoga, logopedę i fizjoterapeutę na terenie miasta i gminy Koronowo.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
nr sprawy: OA.251.2.2019
wartość: nie przekraczającej 750.000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: dodano poniżej 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IPP-ZP.271.1.2019
wartość: nie przekracza 750 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)