Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawę paliw płynnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - w likwidacji
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.261.7.2016
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 28 grudnia 2016  10:30
wynik postępowania: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411, Płock, kraj/woj. mazowieckie 

zamówienie na:

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:„Dostawę paliw płynnych”

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: 1/ZP/2016
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.22.2016
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 listopada 2016  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego: Autobus CBY 2043, Peugeot, Star 200, Naczepa,

zamawiający: Sprzedajacy-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.3.2016
wartość: Szacunkowa wartość rynkowa
termin składania ofert: 3 listopada 2016  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego: Autobus CBY 2043, Peugeot, Star 200, Naczepa, Kosiarka

zamawiający: Sprzedajacy-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.2.2016
wartość: Szacunkowa wartość rynkowa
termin składania ofert: 18 października 2016  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w ciągu ulic Pomianowskiego, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej i Brzoskwiniowej w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.11.2016
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 30 września 2016  09:00
wynik postępowania: Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów  

zamówienie na:

Dowóz uczniów na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" - II tura 2016

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.8-2.2016.VIII
wartość: pon. 30 000 EURO
termin składania ofert: 9 września 2016  12:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przygotowanie dokumentacji wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Koronowo

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.12.2016
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2016  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.10.2016
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2016  09:00
wynik postępowania: zamieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.10.2016
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 lipca 2016  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek -Mąkowarsko

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.9.2016
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2016  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Paderewskiego 3 - II POSTĘPOWANIE

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.18-2.2016.VIII
wartość: pon. 30 000 EURO
termin składania ofert: 14 lipca 2016  15:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej w pliku pdf 

zamówienie na:

Sukcesywny zakup mieszanki żwirowo - wapiennej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.5.2015
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 5 lipca 2016  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - II etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.8.2016
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 30 czerwca 2016  09:00
wynik postępowania: Inf. o wyniku postępowania umieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Przebudowa ulicy Plażowej w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.7.2016
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2016  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku gospodarczo - użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.17.2016.VIII
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 28 czerwca 2016  07:45
wynik postępowania: zamieszczono poniżej w pliku pdf 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Budowa oświetlenia ulicznego.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.6.2016
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2016  09:00
wynik postępowania: umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów 

zamówienie na:

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA ZAKUP I DOSTAWĘ RAMIENIA HYDRAULICZNEGO WRAZ Z GŁOWICAMI: DO KOSZENIA KRZAKÓW I TRAW, ŚCINKI POBOCZY DRÓG I FREZOWANIA PNI DRZEW.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.6.2016
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 31 maja 2016  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na Pełnienia funkcji inspektora nadzoru archeologicznego podczas realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Wtelno – Bytkowice – Salno III etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.18.2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 9 maja 2016  09:00
wynik postępowania: dodano poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »