Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze przetargi »zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów betonowych.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.8.2015
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 22 grudnia 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNY ZAKUP BETONU TOWAROWEGO – MASY BETONOWEJ B-5, B-7,5, B-10, B-15, B-20

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.17.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: zgodnie z art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: OA.251.3.2015
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: dodano poniżej 

zamówienie na:

1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo 2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: zgodnie z art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: OA.251.2.2015
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: wprowadzono poniżej 

zamówienie na:

ZAKUP GRUZU CEGLANO - BETONOWEGO I KAMIENIA KOLEJOWEGO

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.15.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie inwentaryzacji wraz z koncepcją przebudowy/rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynki przy ulicy Paderewskiego

zamawiający: Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Interacyjnymi w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.17.VIII.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 2 grudnia 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.14.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.5.2015
wartość: powyżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 16 listopada 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.7.2015
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 4 listopada 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.6.2015
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 27 października 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy i termomodernizacji Zespołu Szkół we Wtelnie

zamawiający: Zespół Szkół we Wtelnie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZS.271.2.2015
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 27 października 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.10.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 września 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO – WAPIENNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.12.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 23 września 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono ponieżej 

zamówienie na:

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA SUKCESYWNE DOSTAWY KOAGULANTU – SIARCZANU ŻELAZAWEGO

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.11.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 23 września 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Budowa studni głębinowej SW Lipinki

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP271.16.2015
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 11 września 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono w zakładce rozstrzygnięcie przetargu. 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sitowiec i Dziedzinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1139C

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.4.2015
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 września 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w ul. Nakielskiej i Kasprzaka w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.17.2015
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 2 września 2015  09:00
wynik postępowania: Informację o wyniku postępowania umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno – usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.17.VIII.2015
wartość: poniżej 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 21 sierpnia 2015  07:45
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.15.2015
wartość: poniżej 5.186.000 EURO
termin składania ofert: 17 sierpnia 2015  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, dł.1,70 km w obrębie geodezyjnym Tryszczyn, działki nr: 678, 118/1, 56 i 42/1 oraz części działek nr 125/1, 117/19, 118/2 i 63

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.14.2015
wartość: poniżej 5.186.000 EURO
termin składania ofert: 12 sierpnia 2015  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w zakładce rozstrzygnięcia przetargów  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze przetargi »