Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze przetargi »zamówienie na:

Ubezpieczenie komunikacyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/11/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/10/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 13 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

świadczenie usług: 1. opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.251.31.2012
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 12 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: dodano poniżej 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Koronowo, które to placówki nie są wyposażone w stołówki, w miejscowościach: Buszkowo, Wierzchucin Królewski, Sitowiec, Witoldowo, Wtelno, Mąkowarsko i Koronowo w formie jednego gorącego posiłku dziennie (obiadu) w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole wraz z dowozem własnym transportem w jednorazowych trójdzielnych naczyniach przeznaczonych do przechowywania żywności (atestowanych) oraz jednorazowymi sztućcami. Rodzaj posiłku: obiad drugodaniowy. Gramatura posiłku: ziemniaki, makaron, - 200 g., mięso, ryba - 100 g., sos - 50 g., surówka, jarzyny gotowane -100 g., naleśniki z dżemem lub serem, placki ziemniaczane, pierogi - 400 g. 2. Dożywianie osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo w miejscowościach: Buszkowo, Byszewo, Bytkowice, Dziedzinek, Glinki, Gogolin, Gogolinek, Gościeradz, Huta, Krąpiewo, Lucim, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Mąkowarsko, Morzewiec, Nowy Dwór, Nowy Jasiniec, Okole, Osiek, Popielewo, Salno, Samociążek, Sitowiec, Skarbiewo, Stary Dwór, Stary Jasiniec, Tryszczyn, Wierzchucin Królewski, Więzowno, Wilcze, Wiskitno, Witoldowo, Wtelno, Stopka i Koronowo w formie jednego gorącego posiłku dziennie (obiadu) w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni wraz z dowozem własnym transportem w jednorazowych trójdzielnych naczyniach przeznaczonych do przechowywania żywności (atestowanych) oraz jednorazowymi sztućcami. Osoby uprawnione będą odbierać posiłki bezpośrednio od wykonawcy w miejscowościach: Buszkowo, Byszewo, Bytkowice, Dziedzinek, Glinki, Gogolin, Gogolinek, Gościeradz, Huta, Krąpiewo, Lucim, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Mąkowarsko, Morzewiec, Nowy Dwór, Nowy Jasiniec, Okole, Osiek, Popielewo, Salno, Samociążek, Sitowiec, Skarbiewo, Stary Dwór, Stary Jasiniec, Tryszczyn, Wierzchucin Królewski, Więzowno, Wilcze, Wiskitno, Witoldowo, Wtelno, Stopka i Koronowo ( przy świetlicach wiejskich, a w miejscowościach gdzie nie ma świetlic wiejskich - przy sklepie, natomiast w Koronowie we własnym lub najmowanym, lub dzierżawionym przez Wykonawcę lokalu) o określonej godzinie. Rodzaj posiłku: obiad drugodaniowy. Gramatura posiłku: ziemniaki, makaron, - 200 g., mięso, ryba - 100 g., sos - 50 g., surówka, jarzyny gotowane -100 g., naleśniki z dżemem lub serem, placki ziemniaczane, pierogi - 400 g

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.251.30.2012
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 11 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: dodano poniżej 

zamówienie na:

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: K.261.2.2012
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 10 grudnia 2012  14:00
wynik postępowania: wynik zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż przyczepy uniwersalnej i przyczepy ciężarowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: NZ/11/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 7 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

PRZYJECIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/09/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 5 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.20.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 9 listopada 2012  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono w zakładce Informacje - Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

DOSTAWA - ZAKUP UŻYWANEGO CIĄGNIKA

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/08/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieigraniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.12.2012
wartość: powyżej 200.000 euro
termin składania ofert: 30 października 2012  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono w zakładce Informacje - Rozstrzygnięcia przetargów  

zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych (IV) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Podziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki” – IV postępowanie.

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.12.2012.VIII
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 18 października 2012  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/07/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 16 października 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do szkół Gminy Koronowo w sezonie grzewczym 2012/2013 o parametrach zgodnych z PN-C-96024:2001 dla L1.

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.10.2012.VIII
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 1 października 2012  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

DOSTAWA UŻYWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKI

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/06/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 28 września 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Budowa drogi Wtelno - Bytkowice – Salno

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.13.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2012  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych (III) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Podziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki – III postępowanie.

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.11.2012.VIII
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 21 września 2012  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

zamawiający: Samodzielny Publczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/ZP/2012
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 5 września 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH ROZBUDOWIE UJĘCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WTELNO ORAZ ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRYSZCZYN - ETAP I

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.9.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2012  09:00
wynik postępowania: zamieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów 

zamówienie na:

budowę sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego 1.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR.271.11.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2012  09:00
wynik postępowania: zamieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

zamówienie na:

zakup gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej do utwardzenia dróg gminnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.10.2012
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2012  09:00
wynik postępowania: Umieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze przetargi »