Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn.: Transport odpadów komunalnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.7.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zamówienie na usługi społeczne
nr sprawy: ZP.271.1.3.2020
wartość: nie przekracza 750.000 euro
termin składania ofert: 10 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)