Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.3.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 26 lutego 2021  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/425886 

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2021

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
nr sprawy: MGZE.271.2.2021
wartość: pow. 130 000
termin składania ofert: 17 lutego 2021  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)