Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Budowa szaletu miejskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.26.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 10 września 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/500417 

zamówienie na:

Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.23.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 12 sierpnia 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/489438 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.21.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 20 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/482541 

zamówienie na:

Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 – II etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.20.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 19 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/477036 

zamówienie na:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.19.2021
wartość: poniżej progów unijnych o których mowa w art. 3 uPzp
termin składania ofert: 12 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/475842 

zamówienie na:

Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.15.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 2 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/472538 

zamówienie na:

Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.14.2021
wartość: poniżej progów unijnych o których mowa w art. 3 uPzp
termin składania ofert: 25 czerwca 2021  09:00
wynik postępowania: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.12.2021
wartość: poniżej progów unijnych o których mowa w art. 3 uPzp
termin składania ofert: 15 czerwca 2021  12:00
wynik postępowania: w dniu 29 czerwca 2021 r. podpisano umowy na realizację niniejszego zamówienia 

zamówienie na:

Budowę ul. Igrzyskowej w Samociążku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.10.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 27 maja 2021  09:00
wynik postępowania: w dniu 30 czerwca 2021 r. podpisano umowę na realizację niniejszego zamówienia  

zamówienie na:

Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Wiśniowej i w ul. Brzoskwiniowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.9.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 5 maja 2021  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/448050 

zamówienie na:

Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.6.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 8 kwietnia 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/437703 

zamówienie na:

Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.7.2021
wartość: poniżej progow unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 31 marca 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/435719 

zamówienie na:

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Koronowo w 2021 roku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.5.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 18 marca 2021  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/433568 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie toru rowerowego przy hali widowiskowo – sportowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP. 271.1.4.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 18 marca 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/430908 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.3.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 26 lutego 2021  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/425886 

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2021

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
nr sprawy: MGZE.271.2.2021
wartość: pow. 130 000
termin składania ofert: 17 lutego 2021  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)