Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)



zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Ulepszenie nawierzchni dróg gminnych polegające na wykonaniu zjazdów oraz dojść do posesji na OM Kotomierska przy ulicach: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Słoneczna oraz Pochmurna w miejscowości Koronowo oraz przy ul. Kościelnej w miejscowości Mąkowarsko

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.20.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 14 października 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Budowa ulicy Sportowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.19.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 8 października 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska – V etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.18.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 6 października 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowych laptopów

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.25.2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 11 września 2020  09:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: BIUINF Sp. z o.o., ul. Kaszubska 17/D, 85-048 Bydgoszcz. Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert: cena - 60%, okres gwarancji jakości - 20%, karta sieciowa - 20% 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Przebudowa ulicy Spacerowej i ulicy Objazdowej na OM Samociążek w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.17.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 7 września 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej  

zamówienie na:

Remont stropodachu budynku OSP w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.26.2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 2 września 2020  09:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: KK-Dach Firma Usługowo - Handlowa Dariusz Kowalski, ul. Aleje Wolności 1, 86-010 Koronowo 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn.Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach oraz budowa placu zabaw we Wtelnie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.16.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.23.2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg gminnych, w tym: Zadanie 1 – Wykonanie projektu ulicy Sienkiewicza w Koronowie Zadanie 2 – Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu Zadanie 3 – Wykonanie projektu drogi gminnej w Salnie od posesji nr 10 do posesji nr 21 Zadanie 4 – Wykonanie projektu budowy drogi Więzowno – Bytkowice Zadanie 5 – Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki Zadanie 6 – Wykonanie projektu ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej w Koronowie Zadanie 7 – Wykonanie projektu drogi gminnej w Samociążku ul. Nad Kanałem Zadanie 8 – Przebudowa drogi gminnej do Kadzionki – II etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.15.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej  

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo — gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkowarsku

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkowarsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSP-3/2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 28 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej  

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Zadanie 1 – Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie, Zadanie 2 – Budowa strefy street workout w Koronowie, Zadanie 3 – Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, Zadanie 4 – Utworzenie miejsca rekreacji w Stopce

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.12.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej  

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Dostawa komputerów przenośnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.14.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2020  09:00
wynik postępowania: dodano poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 - I etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.11.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki nr 050108 C od km 0 + 006,39 do km 0 = 996,39 w miejscowości Buszkowo.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.5.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym p.n. Dostawa komputerów przenośnych (laptopów).

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.10.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym p.n. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Dworcowej 5.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.4.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn.: Transport odpadów komunalnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.7.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zamówienie na usługi społeczne
nr sprawy: ZP.271.1.3.2020
wartość: nie przekracza 750.000 euro
termin składania ofert: 10 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)