Przetargi w toku z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Termomodernizacja (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku świetlicy wiejskiej w Sitowcu (fundusz sołecki oraz budżet gminy)

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.31.2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 8 października 2020  09:00

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2020 II POSTĘPOWANIE

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.2020
wartość: pon. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 28 stycznia 2020  09:00

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2020

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.16.2019
wartość: pow. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 3 stycznia 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)