Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.23.2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2020  09:00

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn.Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach oraz budowa placu zabaw we Wtelnie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.16.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)