zamówienie na:

Pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych podczas realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór – Bytkowice

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.8.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 września 2019  09:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowe JCK Jacek Nowicki, ul. Pomianowskiego 47, 86-010 Koronowo 

Link do postępowania na Platformie zakupowej:

link

metryczka


Odpowiada za treść: Maria Klapczyńska
Opublikował: Maria Klapczyńska (11 września 2019, 11:23:23)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (30 września 2019, 12:58:43)
Zmieniono: Dodano informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 309