zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Mąkowarsko - Dziedzinek

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.7.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 września 2019  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej umieszczono na platformie zakupowej  

Link do postępowania na Platformie zakupowej:
link

metryczka


Odpowiada za treść: Maria Klapczyńska
Opublikował: Maria Klapczyńska (11 września 2019, 10:24:34)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (30 września 2019, 12:46:40)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 239